Jeg jobber med et vanligvis ganske konkret fotografisk uttrykk som hovedsaklig har basis i klassiske idealer, og blander gjerne inn grep fra moderne kommersielle sjangre. Fotografisk er jeg opptatt av materialitet og den materielle virkeligheten, det rommet hvor mennesket lever sitt liv.

Jeg former bildet, slik at det skal være en (sann?) fortelling mer enn objektiv dokumentasjon, et objekt til bruk mer enn et formidlet blikk. Slik håper jeg å kunne sette i spill tanker og følelser som hjelper betrakteren å se tilværelsen på en leken, undrende og utforskende måte, gjerne med et litt surrealistisk blikk.

Jeg søker et formalt sterkt og visuelt rikt uttrykk, hvor øyet kan leke seg med teksturer, lysvirkninger, linjer og flater. Dette fører iblant over i nesten abstrakte bilder, eller en slags malerisk meditasjon ved motivet.

Jeg låner gjerne verktøy fra teateret, som kostymering, rekvisitter og scenografi, for å etablere det rommet som jeg presenterer kamera. Om nødvendig arbeider jeg med kompositt-teknikker, for eksempel digitalt i etterarbeidet, ved bruk av print eller projeksjon under opptak eller montasje ved presentasjonen.

Jeg legger gjerne hindringer i veien for at betrakteren bare "stuper inn i" bildet, ved å peke på selve mediets materialitet, for eksempel gjennom innramming eller avsløring av bildet som fortelling på andre måter.

Med en slik lek rundt det å se håper jeg å frigjøre et potensiale som fører både meg selv og betrakteren til en sannere menneskelighet. Jeg ønsker å bruke lengselen etter det vakre til å strekke meg etter det sanne, det som er mer sant enn avbildningens sannhet. Og samtidig å tillate det vakre å være sin egen sannhet.

Using Format