Kunstkottet juni / juli / august 2019

Heimheia, innom fyret (2018).

Mellom huset til høyre og Norges høyeste fyr (Sletringen, 42m) til venstre bølger skyene og lyngen seg. Fyret ble reist etter Titranulykken, da 141 fiskere aldri kom hjem til sin egen hei igjen.

Vått over. Vått under (2018)

Vannet og solen – og ikke minst skiftningen mellom dem – gir liv til både det organiske og uorganiske. Dette er grenselandet mellom “vårt element” og “det våte element”.

Stille frem i lyset (2018)

En kvinne reiser seg fra historiens mørke, stille – for våre ører – men sterk. Denne karakteren er født gjennom Fru Inger til Austrått, men bildet bærer ikke hennes navn. Kunstverket rommer kanskje heller en nøkkel til et annet aspekt ved utstillingen?

Using Format