Et prosjekt om å besette steder gjennom å prege det - og om å finne et steds "egentlighet" gjennom fotografiet.

Using Format