Et prosjekt om å besette steder gjennom å prege det - og om å finne et steds "egentlighet" gjennom fotografiet.

Planlagt videreført våren 2018.

Using Format